Yeniçağa Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır.

BOLU İLİ YENİÇAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi hükümlerine göre kadro karşılığı aşağıda sınıfı, unvanı, adedi, öğrenim durumu ve "başvuru şartları belirtilen Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır.

SINIFI

UNVANI

ADEDİ

EĞİTİM DURUMU

TH

İnşaat

Mühendisi

1

Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi A fıkrasında belirtilen şartları taşımak.

2- Görevini devamlı yapmasına engel olacak sağlık problemi olmamak.

4- Başka bir kamu kurumunda sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.

5- Yeniçağa ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. (İlan tarihi itibari ile yapılan adres değişiklikleri geçersiz sayılacaktır)

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

1 -Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ya da noter onaylı sureti.

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi

3- Yerleşim yeri belgesi

4- Sağlık raporu

5- Adli sicil belgesi BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar, istenilen belgeler ile birlikte 17.05.2016 Sah günü saat 08:00 ile 20.05.2016 Cuma saat 17:00 arasında Yeniçağa Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen müracaat edeceklerdir. (Üçüncü şahıslar eliyle, faks, posta ve elektronik posta (e-mail) ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

MÜLAKAT: 23.05.2016 Pazartesi günü saat 10:00'te Belediye Meclis Odasında sözlü mülakat yapılacaktır.


Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!