Özel Dosyalar

Kurumlar arası naklen geçiş

Devlet memurları , kurumlar arası naklen geçiş yapabilmek için çalıştıkları kurumun muvafakatine ihtiyaç duyarlar. Eşitlik, aile birliği, eğitim hakkı, vb Anayasal ilkelerin gözetilip gözetilmediği ve memurun öğrenim durumu ve kariyer olanakları çerçevesinde hizmet veriminin artıp artmayacağı, muvafakat verilmemesi işleminin yargısal denetimi açısından önemlidir...

Devamı