Haberler

Genel İdare Hizmetleri Özlük Haklarının Eğitim Durumuna Göre Düzenlenmesi

Bilindiği üzere, Genel İdari Hizmetler Sınıfındaki; Memur, Bilgisayar İşletmeni, Ambar Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Muhasebeci, VHKİ, Şoför, Şef vb. unvanlarda görev yapan Memurların Özel Hizmet Tazminatları ve Ek Ödeme oranları, diğer sınıflardaki (teknik hizmetler, din hizmetleri, sağlık hizmetleri vb.)memurlara göre çok düşüktür.

Devamı