Askerlik hizmeti yıllık izin hesabında değerlendirilir mi?

657 sayılı kanunun ilgili hükümlerine göre askerlik hizmeti yıllık izne esas hizmet süresinin hesaplanmasında dikkate alınacaktır.
Henüz yorum yazılmadı!