Öğretmenlerimizle 2023'e Projesi başvuruları

Öğretmenlerimizle 2023'e Projesi kapsamında öğretmenlerimizin, mesleki yeterliklerini, bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, yayımlanan öğretim programlarının etkili ve verimli bir şekilde aktarımını sağlayabilmek amaçlanmaktadır.
Henüz yorum yazılmadı!