Emzirme yardımı

Site Editörü
editör

Emzirme yardımı 5510 Sayılı Kanunun 16.Maddesinde şu şekilde tanımlanmaktadır:” Analık sigortasından sigortalı kadına ve ya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir ve ya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.”

Emzirme Yardımı Kimlere Ödenir

SSK lı ve Bağ-Kur lu çalışan olmak şartı ile

-Sigortalı kadının kendisi,

-Sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe

-Kendi çalışmalarından dolayı gelir ve ya aylık alan kadın(Emekli olup da çalışmaya devam edenler),

-Kendi çalışmalarından dolayı gelir ve ya aylık alan sigortalı erkeğin çalışmayan eşine,

Emzirme yardımı ödenmektedir.

Emzirme Yardımı Tutarı Nasıl Belirlenir?

-Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verimekte dolayısıyla her sene ayrı bir tutar belirlenmektedir.

-Emzirme Yardımı Ödenirken Hangi Tarih Baz Alınır?

-Emzirme yardımında çocuğun doğduğu tarih baz alınırak Sosyal Güvenlik Yönetim Kurulunca o yıl belirlenen tarife üzerinden ödeme yapılır

Emzirme Yardımı Alabilmenin Başlıca Koşulları Nelerdir?

 Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için:

-SSK kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,

-Bağ-Kur kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir.

-Ayrıca sigortalılığı sona erenlerin, sigortalılık sona erme tarihinden başlamak üzere   gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki on beş ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır.

Emzirme Yardımı İçin Talep Gerekirli mi ?

            -Daha önce emzirme ödemesi alabilmek için doğum raporu ve emzirme talep dilekçesiyle beraber Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili servisine başvuruda bulunmak gerekirken şu an ki uygulamada talep dilekçesine gerek kalmadan doğan çocuğun nufusa kaydı tamamlandıktan sonra   sadece çocuğunun doğmuş olduğunu ilgili servise sözle bildirmek yeterli bulunmaktadır.

-Emzirme ödemeleri sigortalının çocuğun doğduğunu  beyan ettiği tarihi takip eden ayın 8-14 arasında T.C. Kimlik Numarasına havale suretiyle Ziraat Bankasına gönderilmektedir. 

Emzirme Yardımı İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

-Emzirme yardımı canlı doğan her çocuk için şartların sağlanması koşuluyla bir defaya mahsus ödenmektedir.

-Emzirme yardımı talebinde bulunmak için zaman aşımı süresi çocuğun doğduğu tarihten itibaren 5 yıldır.

-Emzirme yardımı ödenirken talep tarihindeki tarife üzerinden değil cocuğun doğduğu tarihteki tarife üzerinden ödeme yapılır.

-Bağ-Kur ‘lulardan cocuğun doğdugu tarihte borçlu bulunanlar 5 senelik zaman aşımı sürecini aşmamak koşuluyla borçlarını ödedikleri tarihte emzirme yardımı almaya hak kazanırlar.

-2014 yılı içerinde doğan çocuklar için şu an 103,00 T.L. emzirme yardımı ödenmektedir.

Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy