Fatih Projesi Fetih Projesi Olabilir Ama..

Site Webmaster
Hasan Yüksel
FATİH PROJESİ FETİH PROJESİ OLABİLİR AMA…

Fatih Projesi

Fatih Projesi, eğitim ve öğretimde niteliği artırmak ve fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla geliştirilen bir uygulamadır ve “Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (F@tih) Projesi” anlamına gelmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığımızın bu yeni projesiyle birlikte her sınıfta internet bağlantılı dizüstü bilgisayar ile elektronik projeksiyonlar mevcut hale getirilecek. Bunun yanı sıra öğrenciler evlerindeki kişisel bilgisayarları ile okulun bilgisayar ağına bağlanabilecek ve ödevlerini güncelleyebilecek. Yani bir bakıma ödevler de bilgisayar ortamında yapılıp teslim edilecek diyebiliriz.

F@TİH Projesine Ankara, Balıkesir, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Rize, Samsun, Uşak ve Yozgat olmak üzere 17 ilde 51 okulda uygulamaya başlanacak. Hayata geçirilecek projeyle pilot okullara
1496 akıllı tahta yerleştirilecek. Her derslikteki akıllı tahtada en az 10 megabitlik internet hizmeti olacak. Öğrenciler kesintisiz internetle akıllı tahta uygulamasından yararlanabilecek ve tablet bilgisayarlarını eğitimlerinde kullanabilecek. 2 bin 259 öğretmene, 9 bin 435 öğrenciye ve öğretmenlere eğitim veren 169 bin eğiticiye olmak üzere toplam 11 bin 863 tablet bilgisayar dağıtılacak.

Uygulamanın pilot olarak başlayacağı illerde tablet bilgisayarlar, daha çok lise birinci sınıf (9. Sınıf) öğrencilerine dağıtılırken, 3 ilköğretim okulunun 5. sınıflarında okuyan öğrencilerine de verilecek. Çocuklar, ücretsiz sahip olacakları bu tablet bilgisayarları evlerine götürebilecek. Tablet bilgisayarlara, öğrenci hangi sınıfa devam ediyorsa o sınıfın ders kitapları yüklenecek. Sınıflarda akıllı tahtalarla tablet bilgisayarlar etkileşimli olacağı için dersin işlenişi de etkileşimli yapılacak.

Tablet bilgisayarların içinde özel olarak geliştirilen z-kitap (zenginleştirilmiş kitap) yer alacak. Z-Kitap dijital ortamda okutulan ders kitaplarının öğretim programları esas alınarak animasyon, video, ses, fotoğraf, harita, grafik, tablo gibi ögeler de içerecek.

Cihazların kurulumu General Mobile görevlileri tarafından uygulama okullarında tamamlanarak imza karşılığı okul yetkililerine teslim edilecek. Kurulum cihazlara gerekli e-kitap (ttnet vitamin) yüklenmesi ve akıllı tahtalarla bağlantısını da içermektedir. Akıllı tahtaların pilot ihalesini de Vestel Şirketi’nin aldığı, tabletlere sözlük uygulamasının kurulabileceği de duyumlar arasında görülmektedir.

Daha ayrıntılı ve geniş bir proje olmasına rağmen projenin temel yapısını öğrenmek için bu bilgiler şimdilik yeterli sanırım…

Tarım toplumu dönemini yaşamış, sanayi toplumu dönemini kaçırmış bir millet olarak, içinde bulunduğumuz Dijital çağ ile başlayan BİLGİ TOPLUMU dönemini yakalamak ve dünya ile dengeli bir süreç yaşamak için önümüze yeni bir fırsat gelmiştir. Fatih Projesi de Bakanlığımızın Bilgi Çağını yakalamak ve yaşamak için oluşturduğu önemli bir projedir. Projenin uygulanma başarısında öncelikli olarak öğretmen eğitiminin niteliğine büyük önem vermeleri gerekir.

Y Kuşağı Öğretmenlerinin Eğitimi

Y Kuşağı\'nın tanımlanmasında değişik kaynaklara göre farklı tarih aralıkları verilmekle birlikte (1977-1999, 1982-2000 vb.) genel olarak bakıldığında 1977-2000 yılları arasında doğan kuşak Y kuşağı olarak adlandırılmaktadır. Bu anlamda bu yeni kuşağa girenlerin en yaşlısının 34 yaşındaki öğretmenler olduğu dikkate alınmalıdır.

Fatih Projesi kapsamında eğitime alınması düşünülen öğretmenlerin öncelikle 34 yaş ve alt yaşlardaki öğretmenlerden seçilmesinin daha akılcı ve mantıklı olduğu düşünülebilir. Daha sonra daha kıdemli öğretmenler alınabilir. Y kuşağı öğretmenlerinin eğitim işgücüne
ve eğitim işverenlerine uyguladıkları baskı gittikçe artmaktadır. Atanamayan öğretmenler platformunun girişkenliği, hırsı, hedef odaklı çalışmaları, işbirliği içinde hareket etmeleri, sivil toplum örgütlerini, medyayı çok etkili kullanarak seslerini duyurmalarının hepsi Y kuşağı öğretmenlerinin özelliklerini yansıtmaktadır. Yaş sınırı olmasa bile Fatih Projesi öğretmen eğitiminde istek ve ilgiler mutlaka dikkate alınmalıdır.

Y kuşağı dediğimizde öncelikle aklımıza teknoloji ve hız kavramını gelmelidir. Y kuşağı üyeleri teknolojiye çok hakimler ve teknoloji her zaman ve her yerde yaşamlarının bir parçası gibidir. Y kuşağının özellikleri gereği bu öğretmenler de her şeyden çok eğitim öğretim faaliyetlerinde etkili olmak konusunda inatçı ve kararlı olacaklardır.

Ders Programlarımız ve Yapısalcı Yaklaşım

Hepimizin bildiği gibi Eğitim Programlarımız Yapısalcı (oluşturmacı) yaklaşıma göre düzenlenmiştir. Sonuç odaklı değil süreç odaklıdır. Öğretmen merkezli değil öğrenci merkezlidir. Proje uygulanırken öğretmen eğitimi nitelikli olmazsa derlerin sunusu akıllı tahtadan öğretmenin gösterisine dönüşüp yeniden öğretmen merkezli olabilir.

Akıllı tahta, akıllı bilgisayar bunları kullanan öğretmen kadar akıllı olabilir. Yani proje sistemin bütününü (öğretmen-öğrenci-program-veli-teknoloji güncelliği vb) dikkate almaz ise Yapısalcı ders programlarımızın özüne ters hale gelebilir. Kısaca; öğrencilerimiz etkin, katılımcı, uygulamanın içerisinde olma yerine, sırasında oturan akıllı tahta seyircisi durumuna düşebilirler. Ders sunumları ppt sunumlarına dönebilir.

Seviye Belirleme Sınavı(SBS), sonuç odaklı öğretimin parçası olduğu için mutlaka kaldırılmalı ya da ölçme değerlendirme yeniden düzenlenerek süreç değerlendirmesi esas alınmalıdır. Sonuç odaklı SBS kaygısı akıllı tahta ve akıllı bilgisayarları işlevsiz hale
getirebilir.

Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri

Teknolojik yeniliklerin yapıldığı bütün çalışmalarda her zaman gündemde olan Bilişim Teknolojileri öğretmenlerimiz bu önemli projede de görev almalıdırlar. Sanki bu proje için dışlanmış, unutulmuş görünmektedirler. 4 ve 5. Sınıflarda kaldırılan 6, 7 ve 8. Sınıflarda da 1 saate düşürülen Bilişim Teknolojileri ders saatlerinden sonra bu öğretmenler boş ve norm fazlası hatta normu olmayan öğretmen durumuna düştüler. Projenin tarafları olan şirket uzmanlarına her zaman ulaşmak zor olabilir ya da her zaman okullara gelemeyebilirler.
Bilişim Teknolojileri öğretmenlerimiz FATİH Projesinin mutlaka içinde olmalı ve onlar da eğitilmelidirler. Okullarda adeta bilgisayar tamircisi durumuna düşen bu kalifiye öğretmenlerimizden yararlanılmalıdır.

Son Görüşler

Projenin tamamlanması ve bitirilmesi için diğer projelerde olduğu gibi acele edilmemeli, bu projeye göstermelik bir proje gibi bakılamamalıdır. Hatta iktidarlar değişse bile bu projenin devam etmesi ve tamamlanması için yasal dayanaklar hazırlanmalıdır. Alvin
TOFFLER belirttiği, hız ve hız ötesi teknoloji delisi Y Kuşağı ile uyumlu Fatih Projesi uzun dönemde EĞİTİMİN FETİH PROJESİ olabilir.

Hasan YÜKSEL

Müfettişler Derneği Y.K.Ü
Düşük
 
Yüksek Toplam 2 oy
Yazarın Diğer Makaleleri