Maliye Bankaya Yatırılan Kiraları Tespit Edebilecek Mi?

Orhan POLAT
AYKUT AYDIN - www.vergianaliz.net

Maliye Bakanlığı 29.07.2008 tarihinde yayınladığı 268 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 01.11.2008 tarihinden sonra işyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsikini belli şartlar dahilinde zorunlu hale getirmiştir.

Anılan tebliğ kapsamında;

- Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,
- İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların

kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 1/11/2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Ayrıca tebliğ ile Tevsik Zorunluluğu Getirilen İşlemlerde Belge Düzeni, Tevsik Zorunluluğu Kapsamında Olmayan Tahsilat ve Ödemeler, Ceza Uygulaması ile ilgili açıklamalarda bulunulmuştur.

Ancak tebliğde banka veya PTT tarafından yapılacak tahsilat işlemlerinin ne şekilde yapılacağı hususunda hiçbir açıklamada bulunulmamıştır.

Örneğin, kiracı Kasım ayına ilişkin olarak ev sahibinin A bankasındaki hesabına kira ödemesini yaparken, dekonta veya hesap bildirim cetveline kira ödemesi yaptığını belirtecek mi? Yada bunun için herbanka tarafından oluşturlan bir kodmu kullanılacak?

Sorunun cevabı basit “İsteyen istediği şekilde ödeme yapabilecek.” Yeterki banka ve PTT yapılacak işlemlerde aracı kılınsın.

Peki o zaman Maliye idaresi Bankalara yatırılan kira ödemelerini nasıl tespit edecek?

1. Tespit yöntemi: Vergi incelemesine bağlı olarak ev sahibinin banka hesaplarının ayrıntıları ilgili bankadan istenerek tek tek ödemeleri tespit etmek.

Tabiki maliye idaresinin kira ödemelerini banka kanalıyla yapılmasını isterken bunun tespit yöntemini bu şekilde düşünmemiştir.

2. Tespit yöntemi: Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezine Bankalar tarafından  3 aylık periyotlarla B-trans sistemi üzerinden gönderilen bilgiler yardımıyla tespit etmek.

Bu şekilde Gelir İdaresi tarafından 3. kişilerden alınan bilgilere ilişkin              https://e-beyanname.mb-ggm.gov.tr/btrans/dosya.html internet adresinde ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır. Belitilen internet sitesinde;

-FORMATLAR ve ORTAK DOSYALAR
-Bankalar
-Banka_ hesaba_ bagli_ islemler

BANKA İŞLEMLERİ FORMATI
(Müşteri Hesabına Bağlı Olarak Yapılan İşlemler)

Bölümünde yer alan  “Vadesiz Mevduat (TL)” alanı 2022 işlem tür kodu ile bankalardan alınmakta ve bu bölümde

2.1.3. Vadesiz Mevduat (TL) (İşlem Türü=2022)                                      

2.1.3.1. Dönem Başlangıcı Bakiye Tutarı                                
2.1.3.2. Yatırılan Tutarlar Toplamı                                        
2.1.3.3. Yatırılan İşlem Sayısı                                                         
2.1.3.4. Çekilen Tutarlar Toplamı                                         
2.1.3.5. Çekilen İşlem Sayısı                                               
2.1.3.6. Bakiye Tutarı                                                                 
2.1.3.7  Faiz Tutarı Toplamı (Brüt Tutar)  
Alanları yer almaktadır.

2. Tespit yönteminde de görüldüğü üzere Gelir İdaresi Bankalardan vadesiz hesaplara ilişkin olarak bilgi alırken hesap ayrıntısı ve detayını almamaktadır. Dolayısıyla bu sistem ile de kira ödemelerinin tespiti şu an için mümkün bulunmamaktadır.

Her iki tespit yöntemi ile şuan için kira ödemelerini tespit edilmesi mümkün bulunmamasına rağmen bu tebliğ ile amaçlanan hedefe nasıl ulaşılacağı büyük bir soru işaretidir.

Bu durumda yapılması gereken ilgili tebliği belirttiğimiz hususu içerecek şekilde yeniden düzenlemek, ya da Gelir İdaresi Bilgi İşlem Merkezine bankalar tarafından alınan bilgilerin formatında en kısa sürede değişiklik yapmaktır.

Aksi takdirde tebliğ ile amaçlanan hedef şu an için gerçekeleştirilemeyecektir.
 
aykut.aydin@vergianaliz.net
 
Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy