Ne Zaman Sevgili MEB’im Ne Zaman

Site Webmaster
Hasan Yüksel
Milli Eğitim Bakanlığı’nı ne zaman tamamıyla uzman (profesyonel) yöneticiler yönetecek, liyakatte aslolan öğretmenlik olmayacak; merkez ve taşra teşkilatındaki kişisel ve politik koltuk kavgaları ne zaman bitecek, çalışanlar rakip değil de paydaş görülecek; atamalarda politika değil de liyakat (yeterlilik) esas alınacak, ne zaman herkes “her işi” değil de “kendi işi”ni yapacak?

Eğitim ne zaman genelge ve açıklamalarla yönetilmekten kurtulacak, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler esas alınacak; Her şey, her sene değiştirilmekten kurtulup ne zaman istikrar sağlanacak; değişimin değişimi ve tavşanın suyunun suyu anlayışından ne zaman kurtulacağız?

Okullar ne zaman apartman gibi yapılmaktan  kurtulup, kampüs (yerleşke) olacak; bahçeleri çok geniş olacak, spor alanları, hobi evleri, spor sahaları, kulüpleri olacak; duvar renkleri mat-sarı, kahverengi ve gri renklerden kurtulacak, bahçelerinde yeşil alanları, kamelyaları  ve havuzları olacak, çocuklar teneffüste rahat koşup/oynayıp birbirleriyle çarpışmayacak?

Okullarda sınıflar ne zaman 30 kişi, 20 kişi olacak; derslikler 50, 60 kişilik kalabalık nefeslerle sauna rolünden ne zaman kurtulacak, ikili öğretim ne zaman sona erecek, normal öğretime geçilecek, tek öğretmenli birleştirilmiş sınıflar son bulacak; anasınıfları tam donanımlı ve 20 kişi olacak, 10 kişilik sınıflara okulöncesi okullaşma oranını artırmak adına 25-27 çocuk tıkıştırılmayacak; vekil müdür, vekil öğretmen, ücretli öğretmen ne zaman tarihe karışacak, taşımalı eğitim bitecek, yatılı ve pansiyonlu okullar sona erdirilip çocuklar aile sıcaklığında huzur ve mutluluğa ne zaman kavuşacak?

Ne zaman okullar yaşam merkezleri olacak, teori (kuram)-pratik(uygulama) iç içe olacak, bütün öğretmenler kadrolu olacak, yeteri kadar rehber öğretmen bulunacak, ölçme ve program uzmanları olacak, doktor/psikolog görev alacak, müdürler ne zaman müdürlükten kurtulup eğitim yöneticisi olacak?

Öğretmenler işi ne zaman sadece eğitim olacak; yarışmalar, programlar, törenler, görevler  ve sbs hazırlıkları gibi her işin peşinden koşturulmayacak; ne zaman eğitimdeki yenilik ve değişimleri sürekli izleyip kendilerini güncelleyecek ya da güncellemesi sağlanacak, tümü teknoloji okur-yazarı olacak? Nitelikli ve verimli hizmet içi eğitimleri ne zaman alacak?

Öğrenciler ne zaman okullara koşarak, gülerek, eğlenerek ve isteyerek gelecek; ne zaman okuldan eve gitmemek için ağlayacak, okulda kalmak isteyecek; ya da tersine paydos saatinde okuldan eve kaçarak ve koşarak gitmeyecek?
Veliler okula evi gibi ne zaman gelecek, eğitim çalışmalarına bazen çocuklarıyla katılacak, okulu evi gibi görecek; ne zaman okulların mali kasası olarak görülmeyecek?

Okullar ne zaman sadece bahçe ve bina olmaktan kurtulup HAYAT/YAŞAM MERKEZİ olacak; çocuk ve gençler okullarda daha fazla tutularak sokağın ve mahallenin olumsuz etkilerinden, çetelerden, kliklerden ve internet kafelerden ne zaman kurtarılacak; batı patentli demokratik ve özgür eğitim adıyla dayatılan taklitçi anlayıştan kurtulup, vicdanı ve değerleri esas alan eğitim anlayışımız ne zaman bozulmaktan kurtulacak; batılıların “otoriter ve disiplin eğitimi” ne dönüş uygulamalarını daha ne kadar görmezden gelip eğitim sistemimizi sözde demokrasi ve sözde özgürlük adına yozlaştırmaya devam edeceğiz; öğretmenlerimizin ergen, enerji dolu, çeteleşmiş, klikleşmiş öğrenciler karşısında aciz kalmasını ne zaman önleyeceğiz, ne kadar daha seyredeceğiz?

Tüm eğitim çalışanlarına ne zaman şevk, azim ve amaç aşılayıp iş doyumunu sağlayacağız; öğrencilerimizi ne zaman ülkemizin gülen yüzleri haline getireceğiz?

Müfettişi denetmen, müdürü vekil, öğretmeni ücretli/vekil yaparak;  mutsuz etmekten, iş doyumunu düşürmekten ne zaman kurtulacağız; birbirimizin kurdu olmaktan, bölünüp parçalanmaktan kurtulup ne zaman BİR olacağız, İRİ olacağız, DİRİ olacağız?

Eğitim ne zaman parti politikalarından kurtulup, DEVLET politikası olacak; Şura kararları ve Kalkınma Planlarındaki eğitim hedefleri ne zaman ciddiye alınıp tam olarak uygulanacak?

Ne zaman 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık ve hatta 100 yıllık sabırlı ve sebatlı planlar yapıp; vizyon, strateji ve misyon belirleyip geleceğin nesillerini inanç ve gururla yetiştireceğiz?

Ne zaman Milli Eğitim (Bakan)lığı olmaktan kurtulup, Milli Eğitim (Gören)liği olacağız?
2023 mü, 2033 mü, 2043 mü….yoksa 2143 mü?..
Ne zaman Sevgili Bakanlığım,  NE ZAMAN?..


Hasan YÜKSEL

Müfettişler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Düşük
 
Yüksek Toplam 9 oy
Yazarın Diğer Makaleleri