Süt izinlerini toplu kullanırsam ne olur?

Site Editörü
editör

Soru: Süt iznimi günlük 1.5 saatleri birleştirerek toplu kullanmak istiyorum, işveren günlük kullanmam gerektiğini söylüyor. Kıdem tazminatımı alıp işten ayrılabilir miyim?
Cevap: Süt izni hakkı bir yaşından küçük çocukları emzirme için günde bir buçuk saattir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır” şeklinde tanımlanıyor.
Kadın işçilerin 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günlük bir buçuk saat olarak verilen süt izni hakkı pek çok işveren tarafından özellikle büyük şehirlerde birleştirilerek haftanın bir günü işe gelinmemesi şeklinde uygulanıyor. Süt izni hakkının bu şekilde uygulanması aslında kanuna aykırı. Kanun açıkça süt izninin günde bir buçuk saat olarak kullanılmasını ve bu sürenin de günlük çalışma süresinden sayılması gerektiğini ifade ediyor.
Özellikle büyükşehirlerde kadın işçilerin gün içerisinde evine gidip çocuğu emzirmesi ve yeniden işine dönmesi mümkün değil. İşe geç gelinmesi veya erken çıkılmasında ise işyerlerine gidiş gelişte servisler kullanıldığı için işten erken çıkan annenin evine ulaşması için kendi cebinden ulaşım masraflarını karşılaması sorunu ortaya çıkıyor. Kanundaki ifade açık olduğu için kadın işçilerin süt iznini günlük bir buçuk saat olarak kullanması gerekiyor. İşvereniniz eğer bu şekilde kullanmanızı isterse buna uymak durumundasınız. Bu nedenle işinizden ayrılmanız ve kıdem tazminatına hak kazanmanız mümkün değil.
Diğer yandan günlük bir buçuk saat olarak kullanılacak süt izninin günün hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağı kadın işçi tarafından belirlenmektedir. Yani işe geç mi gelineceği, yoksa erken mi çıkılacağına kadın işçi kendisi karar verebilir.

İşyeri hekimliği ve maliyetler

Soru: İşyeri hekimi görevlendirme sürelerinin uzadığı konuşuluyor. Süre uzadıysa nereden işyeri hekimi bulacağız da görevlendireceğiz. Maliyetlerimiz her geçen gün artıyor. Ne yapmamız gerekir?
Cevap: 18 Aralık 2014’te  işyeri hekimlerinin görev süreleri uzatıldı. İşyeri hekimleri az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 5 dakika, tehlikeli sınıftaki işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika görevlendirilmek durumundalar. Bu maddenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2016. Yani işyeri hekimlerinin işyerinde görev yapabilecekleri en düşük süreler bu tarihten itibaren yürürlüğe girecek. Bugün itibarıyla az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde çalışan başına ayda en az 4 dakika, tehlikeli sınıftaki işyerlerinde çalışan başına ayda en az 6 dakika ve çok tehlikeli sınıfta çalışan başına ayda en az 8 dakika işyeri hekimi görevlendirmek yeterlidir.

HEKİM İÇİN GEÇİŞ SÜRESİ VAR

İşverenler (A) sınıfı iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulmakta oldukça zorlanıyorlar Özellikle büyükşehirler dışındaki illerde bu zorluk daha da artıyor. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sayısının yetersizliği nedeniyle işverenlerin maliyetleri de yükseliyor. Bu nedenle işyeri hekimlerinin görevlendirme süreleri ile ilgili değişiklik bir geçiş süreci sonunda hayata geçecek. Bu süre zarfında hekim sayısının artması hedefleniyor. Aile hekimlerine aylık 30 saat işyeri hekimi olarak görev yapabilme hakkının da ihtiyacı karşılamak noktasında fayda sağlayacağı düşünülüyor.


Çalışma Yaşamı  |  Cem Kılıç
Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy