Cevapla

Daha önce Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak görev yapan personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi hangi kadrolara görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın atanabilir?
2968 gün önce Üye sordu

Geçerli Cevap:
Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi özel yönetmeliklerinde “İdari Hizmetler Grubu”nda düzenlenmiş olan memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve benzeri görevlere, bu görevlerle aynı düzeyde veya daha alt düzeyde gösterilen diğer görevlere; daha önce asaleten öğretmen olarak çalışmış olması ve mevzuatta belirtilen şartları taşıması kaydıyla, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi olmadan atanması ilgili kurumun takdirindedir.
2968 gün önce Site Webmaster cevapladı
Cevabınız